Pobierz
Amertalk


Jaką metodę nauki języka angielskiego wybrać?

Czy rzeczywiście jestem w stanie nauczyć się języka z Amerykańskim Native Speakerem?

Biblioteka

Odpowiednia metoda nauki to więcej niż połowa sukcesu, a wybór właściwej nie należy do najłatwiejszych. W historii nauczania języków obcych metod było wiele, zarówno tych konwencjonalnych (jak m.in. metoda bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna), jak i niekonwencjonalnych (np. metoda Callana, SITA, Total Immersion). Każda z nich ma swoje mocne i słabe strony, jednak żadna nie gwarantuje osiągnięcia oczekiwanych efektów. Powód jest dość prozaiczny – każdy z nas uczy się inaczej i wybrana metoda powinna odpowiadać naszym predyspozycjom i stylowi uczenia się.

Od 2009 roku obserwujemy nowe trendy w nauczaniu i uczeniu się. Przez ten czas nauczyliśmy ponad 10 000 naszych Klientów języka angielskiego osób o różnch charakterach i osobowościach. Aby bylo to możliwe nasz amerykański zespół dydaktyczny stworzył autorską metodę nauczania – AMERTALK™, która składa się z dwunastu unikalnych oraz skutecznych modułów:

 

 • Teacher Pack gwarantuje naturalny kontakt z żywym i prawdziwym angielskim dzięki zajęciom wyłącznie z profesjonalnymi lektorami z USA;
 • Confidence Pack zredukuje lęk i zbuduje odwagę językową;
 • Conversation Pack 80% czasu kursu jest przeznaczane na to co najważniejsze, czyli dialogi, dyskusje i debaty;
 • Progress Pack regularnie mierzy postępy i motywuje do stałego rozwoju językowego;
 • Work&Joy Pack dostarczy doskonałą intelektualną zabawę podczas używania autentycznego języka angielskiego;
 • Skills Pack zbuduje kompetencje spontanicznego używania autentycznego języka angielskiego, bez nadmiaru zbędnej i nudnej teorii;
 • Blueprint Pack to nasz innowacyjny schemat nauki języka angielskiego oparty na rzetelnie dobranych komponentach;
 • Synergy Pack stosuje synergię mechanizmu kumulacji i aktywizacji zdobytej wiedzy;
 • Partnership Pack to działanie w systemie partnerskim, w którym lektor jest konsultantem, a uczestnik liderem swojego procesu edukacyjnego;
 • Feedback Pack zapewnia automatyczność pozytywnej informacji zwrotnej i kształtuje poprawne nawyki lingwistyczne;
 • Think Pack rozwija umiejętność myślenia wyższego, czyli prezentowania trafności argumentów popierających opinie;
 • Style Pack to poznawanie języka od strony akademickiej jak i kolokwialnej.

 

Nauka języka angielskiego w Akademii to nie tylko skuteczna metodyka. To także poznanie amerykańskiej kultury, które wspiera integracyjną motywację do nauki języka (np. poprzez możliwość wymiany doświadczeń, dyskusji na temat zwyczajów i tradycji panujących w USA i Polsce). Dzięki bezpośredniemu kontaktowi możliwe jest szybkie opanowanie języka i przełamanie lęku przed rozmawianiem z obcokrajowcami, a także „osłuchanie się” z oryginalnym amerykańskim akcentem, w tym różnymi dialektami, którymi posługują się reprezentują nasi lektorzy. Pozwala to wykształcić poprawne nawyki językowe i poznać żywy, autentyczny język, którym posługują się rodowici Amerykanie.

Przeczytaj także

Zapisz się na kurs i spełniaj marzenia!