Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Academy of New York Sp. z o.o.

Złote Tarasy Skylight Building
Złota 59, 00-120 Warszawa

NIP 525-246-70-71
REGON 142078414

Rachunek bankowy

85 1140 1010 0000 5286 3600 1005
(mBank III O. Korporacyjny Warszawa)

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000338943.

Academy of New York jest wpisana do państwowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr ewidencyjnym 2.14/00239/2015.