Jedyna Amerykańska Akademia Języka Angielskiego w Polsce

English for TOEFL

PROMOCJA NA KONIEC LATA. ZAPISY DO 28 WRZEŚNIA! >> SPRAWDŹ…

Kurs TOEFL jest kursem języka angielskiego przeznaczonym dla osób, które chcą rozwijać swoje sprawności ogólnojęzykowe oraz potwierdzić je prestiżowym i uznawanym na całym świecie certyfikatem. Test of English as a Foreign Language (TOEFL) jest egzaminem językowym organizowanym przez Educational Testing Service, którego celem jest sprawdzenie umiejętności rozumienia języka angielskiego i posługiwania się nim w środowisku akademickim. TOEFL jest uznawany przez ponad 7,5 tysiąca collegów, uniwersytetów i instytucji w ponad 130 krajach, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Kurs angielskiego TOEFL umożliwi Ci doskonalenie praktycznej umiejętności posługiwania się językiem angielskim nie tylko na anglojęzycznych studiach, ale również w każdym anglojęzycznym środowisku.

Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowani amerykańscy lektorzy – Qualified American Native Speakers. Academy of New York wpisana jest do państwowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr ewidencyjnym 2.14/00239/2015.

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem precyzyjnie dobranego podręcznika oraz w oparciu o profesjonalnie opracowany program. Wykwalifikowani amerykańscy trenerzy zapoznają Cię ze strukturą egzaminu oraz przygotują Cię do niego pod względem językowym. Egzamin TOEFL skoncentrowany jest na praktycznej umiejętności posługiwania się językiem angielskim, więc oferowane przez Academy of New York kurs TOEFL jest prowadzony w sposób interaktywny i daje szansę aktywnego uczestnictwa oraz swobodnego wypowiadania się. Wynik jest precyzyjną i obiektywną oceną znajomości języka angielskiego.

Przygotowanie do egzaminu trwa od 12 miesięcy i zawiera 240 godzin lekcyjnych. Cena godziny lekcyjnej kursu wynosi od 24,99 zł.

JEŚLI NIE MOŻESZ WYSŁAĆ FORMULARZA NAPISZ NA INFO@ANY.EDU.PL

zapisz się na lekcję za 0,00 zł
*Szczegóły ofert promocyjnych dostępne są w biurze Academy of New York. Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane wyłącznie dla potrzeb realizacji naszych usług.