Jedyna Amerykańska Akademia Języka Angielskiego w Polsce

English for Kids/Teens kursy dla dzieci i młodzieży

PROMOCJA NA KONIEC LATA. ZAPISY DO 28 WRZEŚNIA! >> SPRAWDŹ…

Wszystkie zajęcia prowadzą wykwalifikowani amerykańscy lektorzy – Qualified American Native Speakers. Academy of New York wpisana jest do państwowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod nr ewidencyjnym 2.14/00239/2015. Po ukończonym kursie otrzymujesz certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje językowe zgodny z Common European Framework of Reference for Languages, CEFR.

Podczas realizacji programu nauczania wykorzystujemy autorską metodę AMERTALK™, stworzoną przez nasz amerykański zespół dydaktyczny.

1. English for Kids to kurs języka angielskiego przeznaczony dla dzieci w wieku 5–11 lat. W trakcie kursu Twoje dziecko wprowadzane jest w autentyczny świat języka angielskiego, obcych wyrażeń i zagadnień kulturowych. Wszystkie spotkania prowadzone są wyłącznie przez doświadczonych lektorów z USA (American native speakers) przygotowanych do pracy z dziećmi.

Podczas zajęć wykorzystywane są autentyczne materiały, gry, filmy oraz inne pomoce multimedialne, co zwiększa ich dynamikę i atrakcyjność. Podczas nauki z amerykańskimi nauczycielami Twoje dziecko nabędzie naturalnego akcentu oraz prawidłowych nawyków językowych, co jest możliwe do osiągnięcia tylko w początkowym okresie życia.

Wiedza i umiejętności zdobywane podczas kursu są  bogatym urozmaiceniem materiału omawianego w tradycyjny sposób w szkole i stanowią solidne przygotowanie do dalszej edukacji dwujęzycznej.

Cena za lekcję kursu “English for Kids” wynosi 37,49 zł w pakiecie rocznym.

2. English for Teens  to kurs języka angielskiego przygotowany z myślą o młodzieży w wieku 12-18 lat, która chce poznawać język i kulturę amerykańską. Zajęcia prowadzone są przez młodych, dynamicznych i wyjątkowo kreatywnych lektorów (American native speakers) w oparciu o autentyczne materiały i pomoce multimedialne.

Tematyka zajęć nawiązuje do potrzeb, jak również oczekiwań młodych ludzi. Kurs English for Teens jest doskonałym uzupełnieniem i bogatym urozmaiceniem materiału omawianego w tradycyjny sposób w szkole oraz okazją do poznawania realiów amerykańskich w ekskluzywnych i odbiegających od standardów klas szkolnych wnętrzach.

Kurs stanowi element przygotowania do nauki w szkołach dwujęzycznych, matury międzynarodowej, egzaminów językowych oraz studiów za granicą.

Cena za lekcję kursu “English for Teens” wynosi 24,99 zł w pakiecie rocznym.

JEŚLI NIE MOŻESZ WYSŁAĆ FORMULARZA NAPISZ NA INFO@ANY.EDU.PL

zapisz się na lekcję za 0,00 zł
*Szczegóły ofert promocyjnych dostępne są w biurze Academy of New York. Zgodnie z RODO zbieramy Państwa dane wyłącznie dla potrzeb realizacji naszych usług.