Pobierz
Amertalk


Polityka prywatności

WSTĘP

W trosce o prywatność użytkowników strony internetowej https://academyofnewyork.com (zwanej dalej „Stroną”) oraz klientów Academy of New York niniejsza treść określa sposób, w jaki dane osobowe oraz pliki cookies przekazywane lub pozostawiane przez użytkowników Strony i klientów Academy of New York (zwanych dalej „Użytkownikami”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszą treścią przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Academy of New York sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000338943, NIP: 5252467071, REGON: 142078414 (zwana dalej „Akademią”).

DANE KONTAKTOWE

Wszelkie zapytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych Użytkowników powinny być kierowane pod adres e-mail info@academyofnewyork.com lub pod numer telefonu +48 880 170 700.

PODSTAWA PRAWNA

Akademia przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejsza „Polityka prywatności” służy wyjaśnieniu tego, w jakim celu Academy of New York Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe oraz w jaki sposób używane są pliki „cookies”.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE?

Academy of New York Sp. z o. o. przetwarza dane osobowe w celach:

• świadczenia kursów językowych na podstawie zawartej umowy,
• udzielenia odpowiedzi na prośbę o kontakt w sprawie przedstawienia oferty Administratora związanej z nauczaniem języka angielskiego,
• informowania o odwołaniu lub przełożeniu zajęć,
• przedstawiania ofert marketingowych,
• prowadzenia działań mających na celu poprawę jakości świadczonych usług.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Prośba o kontakt w sprawie przedstawienia oferty Administratora jest traktowana jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych; informujemy, że zgoda może zostać w każdej chwili wycofana,
2. Zawarcie umowy o prowadzenie kursu języka angielskiego; podstawa ta obejmuje również możliwość kontaktu w przypadku odwołania lub przełożenia terminu poszczególnych zajęć w ramach kursu,
3. Obowiązki prawne ciążące na Administratorze, w szczególności związane z koniecznością wystawienia odpowiednich dokumentów podatkowych i księgowych.

ODBIORCY DANYCH

Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

• dostawcy usług informatycznych,
• podmioty świadczące usługi księgowe,
• podmioty świadczące usługi marketingowe.

Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.

Administrator jest również uprawniony do udostępnienia danych osobowych podmiotom uczestniczącym w procesie realizacji zawartej umowy, jeśli jest to niezbędne dla jej realizacji.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem następujących sytuacji:

1. Udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi informatyczne, takich jak Google LLC, Facebook, Inc., Zoho Corp., Zoom Video Communications, Inc. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które zapewniają zgodność swojego działania z RODO.

2. Udostępnienia danych użytkownika platformy Administratora w postaci pseudonimu (o ile zawiera dane osobowe) oraz wizerunku lektorom, których użytkownik wybiera do przeprowadzenia zajęć. Część lektorów przebywa w krajach nie będących państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Niektóre z tych krajów są krajami co do których Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W takim przypadku Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych osobowych. Są nimi w szczególności standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską (art. 46 ust. 2 lit. c RODO).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator może przechowywać dane osobowe przez następujące okresy:

• w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do Administratora,
• w przypadku prowadzenia działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, cofnięcia zgody lub do czasu, kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu,
• w przypadku danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na zapytania lub korespondencję – przez okres 3 lat od momentu przesłania zapytania lub korespondencji,
• w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres wymagany przepisami prawa;
• w przypadku danych przetwarzanych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Użytkownicy posiadają prawa do:

• dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii,
• sprostowania danych osobowych,
• usunięcia danych osobowych,
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przeniesienia danych osobowych,
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.

CZYM SĄ PLIKI „COOKIES”?

Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku ponownej wizyty użytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji. Przez korzystanie z tej strony wyrażasz zgodę na stosowanie plików „cookies” zgodnie z tą Polityką prywatności. W serwisie www.academyofnewyork.com stosowane są pliki „cookies”. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do Twoich danych zmieniając ustawienia „cookies” w swojej przeglądarce.

JAKIE FUNKCJE PEŁNIĄ PLIKI „COOKIES”?

Pliki „cookies” mogą pełnić różne funkcje. Podstawowe z nich to zapamiętywanie preferencji użytkownika i dostosowywanie do nich zawartości stron internetowych, umożliwienie przygotowania statystyk odwiedzin stron internetowych lub możliwość polecenia użytkownikowi treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie.

W JAKIM CELU STOSUJEMY PLIKI „COOKIES”?

Pliki „cookies” stosujemy na naszej stronie internetowej w następujących celach:
1. Konfiguracji serwisu – umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
2. Uwierzytelniania – umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.
3. Reklamy – umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a także personalizowanie reklam.
4. Analizy i badania zachowań użytkowników – umożliwiają odczytanie preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i rozwijanie produktów i usług. Zbieranie informacji odbywa się anonimowo, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.

JAKICH PLIKÓW „COOKIES” UŻYWAMY?

Na swojej stronie internetowej stosujemy kilka rodzajów plików cookies, które wyróżniamy ze względu na następujące kryteria:
1. Ze względu na czas przez jaki plik „cookie” jest umieszczony w urządzeniu końcowym użytkownika – stosujemy zarówno pliki „cookies” umieszczone na czas sesji (czas korzystania z przeglądarki), jak i pliki, które nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
2. Ze względu na pochodzenie wystawcy – stosujemy zarówno własne pliki „cookies”, jak i pliki „cookies” zewnętrzne, pochodzące od partnerów, z którymi współpracujemy.
3. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika – najczęściej stosujemy pliki „cookies” potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownika. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“ do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane osobowe konkretnego użytkownika. Użytkownik może podać je dobrowolnie, wysyłając formularz zgłoszeniowy i wyrażając tym samym zainteresowanie usługami Academy of New York Sp. z o.o.

CZY UŻYWAMY PLIKÓW „COOKIES” POCHODZĄCYCH OD PODMIOTÓW TRZECICH?

Tak, stosujemy zewnętrzne pliki cookies, pochodzące od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook, itp.

JAK USUNĄĆ LUB ZABLOKOWAĆ PLIKI „COOKIES”?

Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 21.12.2012 r., poz. 1445) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików „cookies” stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików „cookies” w witrynach internetowych. Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików „cookies” na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików „cookies” dla poszczególnych przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari. Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre sekcje naszej strony internetowej nie będą funkcjonowały poprawnie. W szczególności blokada plików „cookies” uniemożliwia logowanie w naszych serwisach.

GROMADZENIE COOKIES, ADRESÓW IP, URL

Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików „cookies”. Te dane to przede wszystkim adresy IP, a więc numery przypisane do urządzeń, z których użytkownicy przeglądają treści zamieszczone w naszym serwisie. Przechowujemy także czas nadejścia zapytania do naszego serwera, nazwę stacji roboczej użytkownika i informacje o tym, jakiej używa przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej to zbieramy informację o adresie URL, z którego nastąpiło przekierowanie.

WYKORZYSTYWANIE COOKIES

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Gromadzone dane mogą być ujawniane osobom trzecim w sposób, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, a także upoważnionym przepisami prawa organom władzy publicznej.