Czas rozpocząć zajęcia!

Jeśli zauważasz zmianę lektora, oznacza to, że wraz z Twoim rozwojem dopasowaliśmy dla Ciebie na ten kwartał nowego świetnego nauczyciela z USA. Od zawsze uważamy, że zmiany są pozytywne, ponieważ dzięki temu poznasz nowy akcent, nowy sposób mówienia i nauczania.

    Rozmowa z konsultantem